ΣΜΕΧΑ προς ΤΑΙΠΕΔ: Πάρτε Έλληνες συμβούλους

Απόλυτα αποκλεισμένες παραμένουν οι ελληνικές εταιρίες από την αγορά παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αποκρατικοποίησης, τονίζει ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών, σε επιστολή του προς τον νέο πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ.

Ο κ. Αλ. Μωραϊτάκης αναλύει τα πλεονεκτήματα της επιλογής ενός ελληνικού οίκου για την αξιολόγηση των προσφορών και καλεί το ΤΑΙΠΕΔ να χρησιμοποιεί Έλληνες συμβούλους, εκτιμώντας ότι αυτό θα ενισχύσει την αντικειμενικότητα και διαφάνεια των διαδικασιών διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού λαού.

Στην επιστολή του, ο κ. Μωραϊτάκης υπογραμμίζει τα εξής:

«Προς
κ. Εμμανουήλ Κονδύλη
Πρόεδρο του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Δια της παρούσης επιστολής το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ), επιθυμεί να σας εκφράσει τα εγκάρδια συγχαρητήρια του την τοποθέτηση σας στην θέση του προέδρου του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Μαζί με τα συγχαρητήριά μας έχετε και τις θερμότερες ευχές μας για κάθε επιτυχία στο κρίσιμο και δύσκολο έργο που επωμίζεστε. Έχουμε βάσιμες προσδοκίες ότι η νέα Διοίκηση θα φανεί πιο αποτελεσματική στο έργο της σε σχέση με τις προηγούμενες.

Θεωρούμε ωστόσο ότι η επιτυχία του έργου της νέας Διοίκησης διασφαλίζεται περαιτέρω με την εφαρμογή ανοικτών και διαφανών διαδικασιών και την χρήση αντικειμενικών κριτηρίων κατά την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή των συμβούλων «αποτίμησης».

Ο ΣΜΕΧΑ είχε κατ’ επανάληψη καταγγείλει τις πρακτικές του παρελθόντος, όπου γινόταν απευθείας επιλογή επενδυτικών οίκων και ελεγκτικών εταιρειών ως συμβούλων αποτίμησης, καθώς θεωρούμε ότι η εν λόγω πρακτική ενέχει σοβαρό κίνδυνο «σύγκρουσης συμφερόντων» υπό την έννοια ότι ο σύμβουλος αποκρατικοποίησης ενδέχεται να είναι και αγοραστής ή σύμβουλος εν δυνάμει αγοραστών. Ενέχει δε περαιτέρω τον κίνδυνο παραβίασης των κανόνων ανταγωνισμού σε περίπτωση πώλησης μετοχών του Δημοσίου και ειδικότερα των αρχών της διαφάνειας, του μη αποκλεισμού και της αποφυγής των διακρίσεων.

Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονται επίσης οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Πράσινη Βίβλο αναφορικά με τις ελεγκτικές εταιρίες όπου προτείνονται κοινοπραξίες ελεγκτικών εταιριών και υποχρεωτική εναλλαγή ελεγκτών ανά ελεγχόμενη εταιρία λόγω των σοβαρότατων προβλημάτων που εντοπίσθηκαν στην ορθή εκτέλεση των καθηκόντων αυτών των εταιρειών. Ακόμη, προτείνονται δρακόντειες ρυθμίσεις για τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων.

Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η δυνατότητα συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων, όπως οι εταιρίες μέλη του ΣΜΕΧΑ, στις επικείμενες αποτιμήσεις των κρατικών συμμετοχών θα ενισχύσει την αντικειμενικότητα και διαφάνεια των διαδικασιών διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού λαού.

Οι εταιρίες – μέλη του ΣΜΕΧΑ δύνανται να παρέχουν μεταξύ άλλων συμβουλευτικές υπηρεσίες και να διενεργούν αποτιμήσεις εταιρειών με αναζήτηση της βέλτιστης για το Δημόσιο λύσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας μας.

Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να καλύψουν:

1. Την επιστημονική αποτίμηση εταιριών, θυγατρικών, παγίων στοιχείων, ασώματων στοιχείων, ή μέρος του ενεργητικού το οποίο τίθεται προς πώληση ή αξιολόγηση βάσει πολλαπλών μεθόδων.

2. Ενδεχόμενες εναλλακτικές λύσεις που θα βελτίωναν την αποτίμηση των πωλούμενων αξιών.

3. Την εκπόνηση επιχειρηματικών πλάνων υπό την μορφή σεναρίων συγχώνευσης και εξαγορών.

4. Την τεκμηρίωση και την μελέτη σκοπιμότητας ενδεχόμενων σεναρίων και στρατηγικών ανάπτυξης των πωλούμενων οργανισμών.

5. Την αξιολόγηση και βελτίωση προτάσεων τρίτων μερών.

6. Την συγκέντρωση και καταγραφή πληροφοριών εντός και εκτός των συνόρων που επηρεάζουν έμμεσα ή άμεσα την διαδικασία πώλησης.

Σημειώνεται ότι οι εταιρίες – μέλη του ΣΜΕΧΑ, διαθέτουν μεταξύ άλλων:

1. Έλληνες μετόχους, Έλληνες εργαζομένους και πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα,

2. Πλήρως πιστοποιημένα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στελέχη, αναλυτές αγορών και αναλυτές τραπεζικών ιδρυμάτων,

3. Δεν έχουν συγκρούσεις συμφερόντων διότι δεν έχουν σχέση με τα συμφέροντα ελληνικών ή/και ξένων τραπεζών,

4. Θα εκφράσουν ανεξάρτητη γνώμη υπέρ των συμφερόντων του Δημοσίου,

5. Θα μπορούν με την ανάθεση αυτή να επιβεβαιώσουν την τεχνογνωσία τους σε αυτά τα θέματα και σε άλλες χώρες με αποτέλεσμα την εισροή συναλλάγματος,

6. Έχουν την σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έχουν τεχνογνωσία, διενεργούν συναλλαγές με ξένους θεσμικούς επενδυτές, προσφέρουν αναγνωρισμένες αξιόπιστες αναλύσεις σε ξένους και Έλληνες θεσμικούς επενδυτές, γνωρίζουν άριστα την λειτουργία του Ελληνικού και Διεθνούς τραπεζικού συστήματος και έχουν διδάξει τους κατά καιρούς «ξένους» συμβούλους των Κυβερνήσεων.

Είμαστε βέβαιοι ότι, ως θερμός δημόσιος υπερασπιστής της διαφάνειας και της νομιμότητας, θα αξιολογήσετε την πρότασή μας η οποία και μπορεί να αποτελέσει την απαρχή της εισόδου ελληνικών εταιριών στην αγορά της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αποκρατικοποίησης, αγορά από τη οποία είναι, προς το παρόν και κατά παράδοξο και παράλογο τρόπο, απόλυτα αποκλεισμένες».

SHARE