ΣΕΒ: Να ενισχυθεί ο θεσμός της διαμεσολάβησης

Την ενίσχυση του θεσμού της Διαμεσολάβησης στην πράξη υπογράμμισε ο ΣΕΒ σε Ημερίδα με θέμα «Διαμεσολάβηση και Επιχειρηματικότητα», η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη, 12 Μαρτίου.

«Σε ένα ρυθμιστικό περιβάλλον όπου η ασάφεια, η συνθετότητα και η αλληλοεπικάλυψη ευνοούν την ανάδειξη διαφορών, με τη δικομανία να αποτελεί ένα μάλλον εγγενές χαρακτηριστικό μας, και τις διαδικασίες απονομής της δικαιοσύνης χρονοβόρες, η διαμεσολάβηση, η διαιτησία καθώς και κάθε εναλλακτική εξωδικαστική επίλυση συνθέτουν μια νέα ρεαλιστική προσέγγιση», τόνισε ο Φωκίων Δεληγιάννης, Διευθυντής του Τομέα Υποδομών Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην πρώτη ετήσια έρευνα που εκπόνησε το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, επισήμανε ότι η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης αναδείχθηκε ως κρίσιμος παράγοντας με σημαντικότατες επιπτώσεις στην απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων και μάλιστα στο ίδιο επίπεδο ιεράρχησης με την ταχύτητα της διεκπεραίωσης των αδειοδοτικών διαδικασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανακοινώθηκε, το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, ήδη, καταρτίζει εξειδικευμένη μελέτη σχετικά με την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, με τον θεσμό της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας να αποτελεί εκ των βασικών πυλώνων της ολοκληρωμένης πρότασης του ΣΕΒ για τον τομέα.

SHARE