Πώς αξιολογεί την τούρκικη οικονομία ο οίκος Fitch

Ο οίκος Fitch  επιβεβαιώνει την αξιολόγηση ΒΒΒ για την Τουρκία και δίνει  σταθερό το outlook. Εκτιμά ότι η τουρκική οικονομία θα αναπτυχθεί με 2,5%το 2014 και με 3,2% το 2015.Το έλλειμμα της Τουρκίας θα μειωθεί στο 6% του ΑΕΠ το 2014 και στο 5% το 2015

SHARE