Πως να υπολογίσετε το δώρο του Πάσχα

Το δώρο του Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό του Δώρου λαμβάνεται υπ’ όψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Να υπενθυμίσουμε πως η χρονική περίοδος πως η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο ξεκινά από την 1 Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Τι σημαίνει αυτό; Πως αν ένας υπάλληλος έχει εργαστεί ολόκληρο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Το Δώρο των εορτών του Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη, εκτός και αν ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να το δώσει νωρίτερα.

Να σημειωθεί πως από το δώρο παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.Το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το δώρο στο Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ.

SHARE