Πως να υπολογίσετε την τιμή των warrants

Ενόψη της εισαγωγής των warrants στο ΧΑ στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών και με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της αποτίμησης τους, το ΧΑ ετοίμασε “υπολογιστή” για τη διευκόλυνση της αποτίμησης των warrant.

Αναλυτικά:

(1) Πληροφοριακό σημείωμα για την θεωρητική αποτίμηση του Bermudan (call) Warrant καθώς και των παραμέτρων που απαιτούνται για τον υπολογισμό
2) Excel calculator που επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει τιμές για τις παραμέτρους εισόδου που επιθυμεί για να συνάγει τη θεωρητική αποτίμηση του warrant

SHARE