Πως αξιολογεί η Standard & Poor’s την Eurobank

Την αξιολόγηση CCC/C για το μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο χρέος της Eurobank επιβεβαίωσε ο οίκος αξιολόγησης S&P μετά την ανακοίνωση από την τράπεζα της προωθούμενης αύξησης κεφαλαίου ύψους 2,9 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η απόφαση αυτή στηρίζεται στην άποψη του οίκου ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να επωφελείται από την στήριξη του ΤΧΣ αλλά και από την παροχή ρευστότητας μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με την S&P, όμως, η αύξηση κεφαλαίου δεν θα προσφέρει επαρκές μαξιλάρι απέναντι στις πιστωτικές ζημιές που θα αντιμετωπίσει η τράπεζα τα επόμενα δυο χρόνια. «Περιμένουμε ότι η τράπεζα θα χρειαστεί επιπλέον κεφάλαια για να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις όπως αυτές τίθενται από την Βασιλεία ΙΙΙ για δείκτη Core Tier 1 8% στα τέλη του 2015».

Όπως αναφέρει η S&P, το ΤΧΣ θα συνεχίσει να είναι πρόθυμο να παράσχει κεφάλαια ώστε να εξασφαλιστεί ότι καλύπτονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις.

SHARE