Πωλείται η Cyta Hellas – Μη δεσμευτικές προσφορές μέχρι 27 Σεπτεμβρίου

Ξεκίνησε η διαδικασία πώλησης της Cyta Ελλάδος

Με καταχωρήσεις στον Τύπο, οι σύμβουλοι της ΑΤΗΚ, η PwC, Μπερνίτσας Δικηγορική Εταιρεία και Γεωργιάδης & Πελίδης ΔΕΠΕ, γνωστοποιούν πως στο πλαίσιο της διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος για την θυγατρική Cyta Hellas Telecomunications, οι μη δεσμευτικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από τους συμβούλους και θα καταρτιστεί η short list των συμμετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο θα υπογραφούν Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας και εν συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε due diligence της εταιρείας, καθώς και σε άλλους ελέγχους. Ακολούθως, θα γνωστοποιηθούν οι όροι για τη τελική φάση του διαγωνισμού και θα υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές για τη Cyta Hellas

Η ΑΤΗΚ κατέχει ποσοστό 11,71% άμεσα και 88,29% έμμεσα της Cyta Hellas, η οποία τον περασμένο Μάρτιο συμπλήρωσε 10 χρόνια από την ίδρυσή της στην Ελλάδα.

Η εταιρεία σήμερα κατέχει σήμερα μερίδιο της τάξης του 15% ανάμεσα στους εναλλακτικούς παρόχους της εγχώριας τηλεπικοινωνιακής αγοράς, ενώ στον κλάδο των ευρυζωνικών συνδέσεων το μερίδιο της αγγίζει το 10%. Έχει εγκαταστήσει 5.500 χλμ. ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών νέας γενιάς, δημιούργησε δίκτυο 26 καταστημάτων και διαθέτει πάνω από 500 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα καθώς και δυναμικό τεχνικών εξυπηρέτησης

SHARE