Πρόταση Δασκαλόπουλου για επιβράβευση επιχειρήσεων που πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές

Σύμφωνα με την επιστολή του ΣΕΒ προς τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, η τακτική των επαναλαμβανόμενων ρυθμίσεων για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία (όπως και προς τις φορολογικές αρχές) βάζουν τις συνεπείς επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση έναντι των ασυνεπών, διαιωνίζουν την ατιμωρησία και δίνουν το μήνυμα ότι η πολιτεία είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να ελέγξει τους οφειλέτες της.

Οι έκτατες συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά μπορεί να δικαιολογούν μία νέα ρύθμιση. Αυτή, όμως, θα πρέπει τουλάχιστον να διασφαλίζει τα συμφέροντα των ασφαλιστικών ταμείων και, ταυτόχρονα, να μην δημιουργεί νέες στρεβλώσεις στην αγορά.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΒ προτείνει:

Οι υπαγόμενοι στη ρύθμιση να συνεχίσουν να καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές.
Άσχετα προς τη χρονική μετατόπιση της υποχρέωσης, οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία να μην υπόκεινται σε νέες μειώσεις.
Όπως οι ασυνεπείς επιχειρήσεις διευκολύνονται, έτσι και οι συνεπείς επιχειρήσεις θα πρέπει να «επιβραβευτούν». Αυτό μπορεί να γίνει αν για φέτος 3,9 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών πιστωθούν ως προκαταβολή έναντι των εισφορών τους για το 2014. Με τον τρόπο αυτόν υλοποιείται –έστω και έμμεσα- η κυβερνητική δέσμευση για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες.

SHARE