Προτάσεις της EY για τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος

Τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που δημιουργεί η ψηφιακή τεχνολογία στο τραπεζικό σύστημα ανέπτυξε ο Μιχάλης Ανυφαντάκης, Advisory Services Director της ΕΥ, στη διάρκεια του 19ου Banking Forum που διοργάνωσε πρόσφατα η ΕΕΔΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Ανυφαντάκη, η ψηφιακή εποχή έχει αλλάξει δραστικά τις ανάγκες και τις προσδοκίες του κοινού από τις τράπεζες, ενώ παράλληλα έχει επιτρέψει την εμφάνιση μιας σειράς από νέες υπηρεσίες και προϊόντα από μη τραπεζικούς παίκτες που ανταγωνίζονται ευθέως τις τράπεζες.

Η ΕΥ έχει αναπτύξει τους βασικούς άξονες μιας στρατηγικής μετασχηματισμού και προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Σχηματικά, ονόμασε το νέο τραπεζικό μοντέλο “IP Bank”. Η ιδέα βασίζεται στα πέντε Ι που πρέπει να χαρακτηρίζουν τη σχέση της τράπεζας με τους πελάτες της (interwoven, interconnected, insightful, immersive, individual) και τα πέντε Ρ που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία και οργάνωση της τράπεζας και τον πληροφοριακών της συστημάτων (predictable, plain, pervasive, protean, productive).

Πιο αναλυτικά, η τράπεζα θα πρέπει να προσφέρει στους πελάτες της νέες ψηφιακές εφαρμογές που θα είναι:

-Interwoven: Διασυνδεδεμένες με εναλλακτικά δίκτυα

-Interconnected: Σε επαφή με τις γενικότερες δραστηριότητες του πελάτη

-Insightful: Διορατική παρέχοντας χρήσιμη πληροφόρηση για το μέλλον

-Immersive: Να εξασφαλίζει την συμμετοχή του πελάτη με συναρπαστικό τρόπο

-Individual: Να παρέχει εξαιρετικά εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και πληροφορία

Ως προς την εσωτερική της οργάνωση και λειτουργία, η τράπεζα θα πρέπει να αναδιοργανωθεί και να αναβαθμίσει τα συστήματα της ώστε να είναι:

-Predictable: Προβλέψιμη, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους

-Plain: Απλοποιημένη, έχοντας απλές διαδικασίες και ενοποιημένα συστήματα

-Pervasive: Ενσωματώνοντας τα εναλλακτικά δίκτυα στην λειτουργία της

-Protean: Ευέλικτη και ευπροσάρμοστη σε συχνές αλλαγές

-Productive: Παραγωγική, χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά δίκτυα για προσέλκυση πελατών

Εξαιρετικά κρίσιμη για την επιτυχία της μετάβασης των τραπεζών στην ψηφιακή εποχή, είναι, σύμφωνα με την EY, η δυνατότητα διαχείρισης και αξιοποίησης της πληροφορίας με τρόπο που θα δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τον πελάτη, βελτιώνοντας παράλληλα την εμπειρία των χρηστών. Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΥ έχει δημιουργήσει στην Αθήνα το Κέντρο Αριστείας Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Δεδομένων.

SHARE