Πλαστικά Θράκης: Καθαρά κέρδη 4,6 εκατ. ευρώ στο α΄εξάμηνο 2017

Ξεκίνησε η εσωτερική αναδιάρθρωση του Ομίλου Πλαστικά ΘράκηςΣτο ποσό των 161,1 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Πλαστικά Θράκης το πρώτο εξάμηνο του 2017 έναντι 150,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2016, σημειώνοντας αύξηση 6,9%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 34,5 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 35,4 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2016, μειωμένα κατά 2,5%. Τα ενοποιημένα ΕΒΙΤ ανήλθαν στα 8,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με 12,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2016, μειωμένα κατά 31%.

Τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν σε 15,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με 18,4 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2016, μειωμένα κατά 16,5% και τα ενοποιημένα ΚΠΦ σε 6,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με 10,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2016, μειωμένα κατά 38,4%.

Τα ενοποιημένα ΚΜΦ&ΔΜ ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ έναντι 8,1 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2016, μειωμένα κατά 43,5% ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,1047 ευρώ σε σχέση με 0,1839 ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2016, μειωμένα κατά 43,1%.

Στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου Πλαστικά Θράκης 2017-2018 συνολικού ύψους 28,8 εκατ. ευρώ, στο πρώτο εξάμηνο του 2017 υλοποιήθηκαν νέες επενδύσεις ύψους 12,1 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση 2017 στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «τελούν σε άμεση συνάρτηση με την διατήρηση του κλίματος αβεβαιότητας του εξωτερικού περιβάλλοντος και ειδικότερα με τις επιπτώσεις του BREXIT και των ισοτιμιών των νομισμάτων. Εν τούτοις, η ισχυρή κεφαλαιακή δομή του ομίλου σε συνδυασμό με τις υγιείς λειτουργικές και οργανωτικές δομές τις οποίες διαθέτει, προσδίδουν στη διοίκηση του ομίλου τη δυνατότητα να διαχειριστεί αποτελεσματικά τυχόν δυσκολίες που πιθανόν ανακύψουν και να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου».

SHARE