Παραιτήθηκαν ο πρόεδρος και τρία μέλη του Δ.Σ της Mermeren

Η Mermeren Kombinat AD Prilep ανακοινώνει ότι έλαβε τις παραιτήσεις των παρακάτω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

– Θεόδωρος Μάλφας, μέχρι τώρα Πρόεδρος του Δ.Σ.

– Graham Thomas, μέχρι τώρα μη εκτελεστικό μέλος.

– Ventseslav Petrov Avramov, μέχρι τώρα μη εκτελεστικό μέλος.

– Γεώργιος Κολιαστάσης, μέχρι τώρα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του.

SHARE