Παρέμβαση του ΣΜΕ για λύση στο θέμα της “Ελληνικός Χρυσός”

 

Αποτέλεσμα εικόνας για συνδεσμος μεταλλευτικών επιχειρήσεων

 

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, με θεσμικό ρόλο στην αξιοποίηση  των Ορυκτών Πόρων  της χώρας  και υπεύθυνος συνομιλητής  της πολιτείας, προσφέρει τις καλές του υπηρεσίες ώστε να εξευρεθεί  λύση  στην επαπειλούμενη κρίση της επένδυσης  της ‘‘Ελληνικός Χρυσός’’προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Ο Σύνδεσμος μας, αναφέρει ανακοίνωση,  παρακολουθεί με προσοχή όλες τις εξελίξεις σχετικά με την «Ελληνικός Χρυσός» και την ανακοίνωση της Eldorado Gold για την πιθανή αναστολή των επενδύσεών της στην Ελλάδα, από τις 22 Σεπτεμβρίου 2017.

Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών που θα ακολουθούσαν την υφιστάμενη  περιβαλλοντική αδειοδότηση  και είναι απαραίτητες  για να ολοκληρωθούν  οι προγραμματισμένες  επενδύσεις. Όμως για τις οποιεσδήποτε τεχνικού χαρακτήρα  διαφορές είναι δυνατόν να εξευρεθούν λύσεις, μέσα από καλόπιστο διάλογο  αρκεί να υπάρχει  βούληση, σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και καθεστώς  ασφάλειας δικαίου.

Η Πολιτεία πρέπει να εξαντλήσει τα περιθώρια, ώστε να ολοκληρωθεί η επένδυση της ELDORADO GOLD στην Ελλάδα. Εξ άλλου μέσα από τους ελεγκτικούς της μηχανισμούς  μπορεί να ελέγχει την τήρηση  των προϋποθέσεων λειτουργίας  και να επεμβαίνει  διορθωτικά εφόσον απαιτηθεί.

SHARE