Παράταση ισχύος προκαταβολών στις τράπεζες εως 30 Ιουνίου από το ΤΧΣ

Στην παράταση ισχύος των προκαταβολών και των δεσμεύσεων που έχει χορηγήσει στις συστημικές τράπεζες ως και τη 30η Ιουνίου, προχώρησε στα τέλη Απριλίου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ειδικότερα, στις 24.4.2013, υπεγράφη η παράταση της διάρκειας ισχύος της ως άνω υποχρέωσης του ΤΧΣ να καταβάλει ως και το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών των συστημικών τραπεζών.

Η υποχρέωση του Ταμείου προκύπτει από τις συμβάσεις προεγγραφής που έχει υπογράψει με τις συστημικές τράπεζες.

SHARE