Παγκρήτια Τράπεζα: Έκτακτη γενική συνέλευση τον Φεβρουάριο για εκλογή νέου Συμβουλίου

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Στις 16 Φεβρουαρίου του 2018 και εξ’ αναβολής στις 23 Φεβρουαρίου 2018 ή στις 2 Μαρτίου 2018, διεξάγεται η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Παγκρήτιας τράπεζας.  Μεταξύ των θεμάτων που θα επικυρωθούν θα είναι η ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο site της Τράπεζας:

Τα μέλη της Τράπεζας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας στις αρχαιρεσίες που θα διενεργηθούν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16ης Φεβρουαρίου 2018 και εξ’ αναβολής στις 23 Φεβρουαρίου 2018 ή στις 2 Μαρτίου 2018, υποχρεούνται να υποβάλουν από τις 2 Ιανουαρίου 2018 έως και τις 15 Ιανουαρίου 2018, τα ακόλουθα :
    –       Αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και μία πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
    –       Αντίγραφο ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου).
    –       Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών.
    Δικαίωμα εκλογής έχουν τα μέλη που :
   –  Διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο γυμνασίου ή άλλου ισοδύναμου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
    –    Η απόφαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο, για την οριστική εγγραφή τους ως μελών έχει ληφθεί μέχρι τις      8 Ιανουαρίου 2018.
–       Δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα από τα κωλύματα που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 36 του Καταστατικού του Συνεταιρισμού.
    Το παράβολο για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις αρχαιρεσίες έχει καθορισθεί στο ποσό των 30 ευρώ και θα πρέπει να καταβάλλεται κατά την υποβολή των αιτήσεων.

 

 

SHARE