Πήγασος: Σε εξέλιξη η αναδιαπραγμάτευση δανεισμού

Η εταιρία Πήγασος Εκδοτική γνωστοποιεί ότι συνεχίζει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών που θα επιτρέψουν την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία Επιτήρησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εισηγμένης έχουν υπαχθεί από 08/01/2011 στην κατηγορία επιτήρησης, με κριτήριο τη σχέση ενοποιημένων ζημιών χρήσης 2010 προς ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της 31/12/2010. Οι ζημίες αποδίδονται στις συνέπειες των συνεχιζόμενων τρεχουσών αρνητικών οικονομικών συγκυριών, οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις επί των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κυρίως από διαφήμιση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, οι προσπάθειες της διοίκησης έχουν ανακόψει το ρυθμό επιδείνωσης των οικονομικών συνεπειών και συνεχίζουν να επικεντρώνονται στη συμπίεση του λειτουργικού κόστους.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας έγινε χρηματοδοτική αναδιάρθρωση μέσω αύξησης κεφαλαίου (ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2013) και είναι σε εξέλιξη αναδιαπραγμάτευση του δανεισμού.

SHARE