ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ ΣΤΟΥΣ «ΕΘΝΙΚΑΡΙΟΥΣ»

tourkoliasΠροσκλητήριο στους “εθνικάριους” απευθύνει ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Αλέξανδρος Τουρκολιάς, ώστε να συστρατευθούν για την κάλυψη της ελάχιστης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην απαιτούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Σε μήνυμά τους στους εργαζόμενους της Εθνικής, ο  κ. Τουρκολιάς, υπογράμμισε ότι οι μέτοχοι της Εθνικής καλούνται να εγκρίνουν τη σταθερά, αταλάντευτη και ομόφωνη θέση, τουλάχιστον του συνόλου των εργαζομένων της τράπεζας για μια Εθνική διαχρονικά ισχυρή και ανεξάρτητη στην εκπλήρωση του στόχου τον οποίο επί 170 χρόνια υπηρετεί.

«Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία, σε διεθνές επίπεδο και κάτω από έντονο ανταγωνισμό, καλούμεθα όλοι να συστρατευτούμε στην επίτευξη της ελάχιστης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην απαιτούμενη αύξηση. Και το όλοι δεν είναι σχήμα λόγου, όπως άλλωστε γνωρίζετε, όταν αναφέρομαι στην Εθνική. Για την επίτευξη του στόχου αυτού που είναι συναντίληψη όλων των εθνικάριων και όχι μόνο αλλά και των εκατοντάδων χιλιάδων Μετόχων, Πελατών, είτε είναι Καταθετικοί είτε Δανειακοί, υπάρχει και βούληση και στρατηγική», τονίζει ο κ. Τουρκολιάς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, αναφέρθηκε στον κατακλυσμό πληροφοριών που έθιγαν ή θίγουν προσωπικές αξίες, κυρίως όμως υπονομεύουν την αξιοπιστία, το κύρος, την ισχύ της Εθνικής Τράπεζας. Το σύνολο των ανυπόστατων ή και κακόβουλων αναφορών, πέραν του ότι καταρρίπτεται  από τις εξελίξεις, αντιμετωπίζεται καταλλήλως. Επισημαίνει ακόμη ότι η Εθνική αποξενώθηκε της υποχρέωσης που έχει να επιδιώξει συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και δεύτερον ουδέποτε εμφανίστηκε στην τρέχουσα περίοδο αρνητική κινητικότητα στον τομέα των καταθέσεων της Εθνικής. Αντίθετα, υπάρχει συνεχής ροή καταθέσεων στην Εθνική.

Ο κοινός στόχος είναι ένας, σύμφωνα με τον κ. Τουρκολιά: Να υλοποιηθεί επιτυχώς η αναγκαία συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην προγραμματιζόμενη αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Τις επόμενες μέρες θα υπάρξει ενημέρωση και για τη στρατηγική υλοποίησης  και για τη φιλοσοφία της πολιτικής της τράπεζας, αναφορικά με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης όλων των τραπεζών. Όπως διευκρινίζει, η ευθύνη, φυσικά, είναι της Διοίκησης αλλά η επιτυχία εξαρτάται από τον κάθε «εθνικάριο».

Δεν προσεγγίζουμε το στόχο, αντικρούοντας προβαλλόμενες αρνητικές συνέπειες για την Τράπεζα, τους Εργαζόμενους, τους Πελάτες και τους Μετόχους της, εάν δεν επιτευχθεί η αναγκαία συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, σημείωσε ο Αλ. Τουρκολιάς.
Τέλος υπογράμμισε ότι η προσέγγιση του όλου ζητήματος είναι θετική, και θεωρείται ότι μέσα από τη διαδικασία αυτήυπάρχει, πέραν των άλλων, και μία πρόκληση για διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Εθνικής με τη συμμετοχή στο κεφάλαιό της, πέραν των ήδη Μετόχων της και νέων Μετόχων που όμως ενστερνίζονται τη φιλοσοφία και τους συμβολισμούς που εκπέμπει η Εθνική Τράπεζα, που είναι ταυτόσημη με την ιστορία της χώρας.

 

 

SHARE