ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ TASK FORCE;

Οι εμπειρογνώμονες της Task Force που συνεργάζονται με τις ελληνικές αρχές, πληρώνονται από τις κυβερνήσεις των χωρών τους, από το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, διευκρινίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία φέρονται να πληρώνονται από τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό.

Ειδικότερα δε, για τους Ολλανδούς εμπειρογνώμονες που εκπαιδεύουν Έλληνες αξιωματούχους σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος, η Επιτροπή απαντά ότι τα 350 ευρώ που αναφέρονται ως αμοιβή και που αποτέλεσαν την αφορμή για τα νέα δημοσιεύματα, αφορούν όχι το άτομο, αλλά την ομάδα των εκπαιδευτών που μετέχουν σε κάθε σεμινάριο, ενώ το 95% του εν λόγω ποσού καλύπτεται από το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, σχετικά με το θέμα της αμοιβής των μελών της Task Force, ο επικεφαλής της Επιτροπής στην Αθήνα Πάνος Καρβούνης, αναφέρει ότι «η Task Force αποτελείται από 60 στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τα οποία τα 32 είναι εγκατεστημένα στις Βρυξέλλες και τα 28 στα γραφεία της Αθήνας. Οι μισθοί όλων πληρώνονται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τους κανονισμούς προσωπικού».

«Οι μισθοί των εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι κατά κανόνα είναι δημόσιοι υπάλληλοι των κρατών-μελών που δουλεύουν από κοινού με τις ελληνικές αρχές και προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες κατ’ αίτημα των αρχών αυτών, πληρώνονται από τις χώρες τους, ενώ για την παραμονή τους στην Ελλάδα πληρώνονται για τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής 92 ευρώ την ημέρα. Αυτά τα ποσά πληρώνονται από το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ η Ελλάδα συμμετέχει με 5%», προσθέτει ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

«Ως προς τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, στα οποία συμμετέχουν Ολλανδοί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι εκπαιδεύουν τους Έλληνες στο θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς, το ποσόν των 350 ευρώ που γράφτηκε ότι αποτελεί την αμοιβή τους, δεν αφορά κάθε εκπαιδευτή χωριστά, αλλά το σύνολο των εκπαιδευτών που εμπλέκονται σε κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο. Αν για παράδειγμα συμμετέχουν δύο άτομα θα μοιραστεί αυτό το ποσόν δια του δύο και καλύπτει το σύνολο των ωρών που απασχολήθηκαν. Το ποσόν αυτό εξάλλου πληρώνεται από το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ η Ελλάδα μετέχει με 5%».

Σημειώνεται επίσης ότι οι εκπαιδευτές δεν παίρνουν επιπλέον τα 92 ευρώ την ημέρα. Ειδικότερα, ως προς τα επίμαχα εκπαιδευτικά σεμινάρια, αφορούν την αποτροπή ξεπλύματος χρήματος και την πρόληψη της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με την υπογραφείσα συμφωνία η παράδοση αυτών των σεμιναρίων θα ολοκληρωθεί μέσα σε πέντε μήνες από την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου, η οποία έγινε στις 19 Απριλίου.

Τα σεμινάρια αυτά οργανώνονται στην Ελλάδα, την Ολλανδία και το Βέλγιο, όπως δηλώνει ο κ. Καρβούνης.

SHARE