ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Στα 164 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο β΄ τρίμηνο – Μ. Σάλλας: “Η τράπεζα συνεισφέρει στην ανάκαμψη της οικονομίας”

Σημαντική βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας κατέγραψε στο β΄ τρίμηνο του έτους ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς. Την ίδια περίοδο το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους του ομίλου ανήλθε στα 164 εκατ. ευρώ, σημαντικά βελτιωμένο έναντι του πρώτου τριμήνου του έτους (-€247 εκατ).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο πρόεδρος του ομίλου Μιχάλης Σάλλας δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει σημάδια σταδιακής ανάκαμψης. Τόσο στο δημοσιονομικό τομέα όσο και στα θέματα ανταγωνιστικότητας (ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών), οι επιδόσεις της είναι ενθαρρυντικές. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να επιβεβαιωθεί η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που θα σηματοδοτήσει τη σταδιακή υποχώρηση της ανεργίας που είναι και το μεγάλο ζήτημα για την οικονομία και την κοινωνία.

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεισφέρει στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, διαθέτοντας ισχυρή κεφαλαιακή βάση και υψηλή ρευστότητα. Οι εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα κατά το 2ο 3μηνο του έτους ανήλθαν σε €1,2 δισ (+13%), εκ των οποίων €0,7 δισ (+ 16%) προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή στήριξη του Ομίλου στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, έχοντας ισχυροποιήσει τη θέση του την τελευταία διετία,συμμετέχει στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment) της ΕΚΤ που περιλαμβάνει την εξέταση της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών, καθώς και Stress Test,μετα αποτελέσματα να ανακοινώνονται τον Οκτώβριο. Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στην άσκηση ξεκινώντας από υψηλό σημείο εκκίνησης με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 14% στις 31.12.13, που ενισχύθηκε περαιτέρω τόσο με την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου όσο και με το εγκεκριμένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης που ήδη υλοποιείται.

Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας, σε συνδυασμό με την ηγετική της θέση στην ελληνική οικονομία, αλλά και με τα μέτρα που προωθούνται για την εξυγίανση των προβληματικών δανείων, δημιουργούν τις προϋποθέσεις η Τράπεζα Πειραιώς να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.»

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος και CEO του ομίλου, Σταύρος Λεκκάκος, δήλωσε: «Τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα προ φόρων και προβλέψεων του2ου 3μήνου 2014 ανήλθαν σε €295εκατ, με άνοδο κατά 17% σε σχέση με το 1ο 3μηνο 2014. Τα καθαρά έντοκα έσοδα,ενισχυμένα από τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα,αυξήθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση στα €500 εκατ. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση σημείωσαν αισθητή πτώση για 6ο συνεχόμενο τρίμηνο στα €500 εκατ από €773 εκατ το 1ο 3μηνο ’14 (-35%). Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 51%, ενώ ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια διαμορφώθηκε στο 20%. Το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας για το 2ο3μηνο 2014 διαμορφώθηκεσε κέρδος €164εκατ σημαντικά βελτιωμένο έναντι του 1ου 3μήνου 2014 (-€247 εκατ).

Η ρευστότητα του Ομίλου παρουσίασε περαιτέρω βελτίωση, με τον δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 108% τον Ιούνιο 2014 από 111% στο τέλος Δεκεμβρίου 2013. Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου παρουσίασε βελτίωση σε 3μηνιαία βάση, με το δείκτη CommonEquityTier1κατά Βασιλεία ΙΙΙ να ανέρχεται στο 15,0% (+0,5%τριμηναίως). Ο δείκτηςενσωματώνει την αύξηση κεφαλαίου και την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίουκατά το 2ο 3μηνο του έτους.

Η Τράπεζα εστιάζει τις προτεραιότητές τηςστην πρόσθετη μείωση του κόστους χρηματοδότησης, στην περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών μέσω και των συνεργειών από τις εξαγορές, στην αποδοτικότερη διαχείριση των προβληματικών δανείων με σύγχρονη οργάνωση, εργαλεία και μακροπρόθεσμες λύσεις, μα πάνω από όλα στη χρηματοδότηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας».

SHARE