ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Θα τα καταφέρει;

Η Πανελλήνια τράπεζα έχει ενημερώσει  ότι θα συγκεντρώσει από τις τράπεζες – μετόχους της τα 78 εκατ ευρώ για την ανακεφαλαιοποίησή της. Παραμένει όμως ερωτηματικό μέχρι πότε η Τράπεζα της Ελλάδος θα περιμένει τη σχετική εξέλιξη. Το 43,6% της Πανελλήνιας τράπεζας το κατέχει η Παγκρήτρια συνεταιριστική τράπεζα, το 15% η συνεταιριστική τράπεζα Χανίων, το 12% η Γερμανική τράπεζα DZ Bank και το 7% η συνεταιριστική τράπεζα Δωδεκανήσου.

Η Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε. ξεκίνησε την λειτουργία της το 2001, με έδρα το Χολαργό Αττικής. Το αρχικό καταβεβλημένο μετοχικό της Κεφάλαιο ανήρχετο στο ποσό των 30,2 εκατομμυρίων Ευρώ. Το σημερινό καταβεβλημένο μετοχικό της Κεφάλαιο, μετά την συμμετοχή και της Γερμανικής κεντρικής συνεταιριστικής τράπεζας DZ BANK AG, υπερβαίνει τα 80 εκατομμύρια Ευρώ.

 

SHARE