Ο Trans Adriatic Pipeline υπογράφει Συμφωνία Μετόχων με τις SOCAR, BP και Total

Μπάαρ, Ελβετία.

Ο TAP και οι μέτοχοί του – Axpo, Statoil and E.ON- υπέγραψαν Συμφωνία Μετόχων με τρεις εταίρους της Κοινοπραξίας Shah Deniz: τη SOCAR, την BP και την Total

Η Συμφωνία Μετόχων, οριστικοποιημένη και υπογεγραμμένη, αναφέρει πως η Κοινοπραξία του αγωγού TAP θα διοικείται από ένα διευρυμένο σχήμα μετόχων, το οποίο αποτελείται από τις εταιρείες Statoil, E.ON, Axpo, SOCAR, BP και Total.

Η Συμφωνία Μετόχων θα τεθεί σε ισχύ όταν οι εταιρείες SOCAR, BP και Total αποφασίσουν να ασκήσουν τα δικαιώματα προαίρεσης για την είσοδό τους στο Κοινοπρακτικό Σχήμα του TAP, λαμβάνοντας συνολικό μετοχικό μερίδιο ύψους 50% στην εταιρεία TAP AG.

Το έργο του TAP αποτελεί κεντρικό τμήμα της ευρύτερης αλυσίδας αξίας του Νοτίου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, που μαζί με τους αγωγούς Trans Anatolian Pipeline (TANAP) και South Caucasus Pipeline (SCP) θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης του κοιτάσματος Shah Deniz στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κοινοπραξία Shah Deniz πρόκειται να λάβει την οριστική απόφαση για την προτιμώμενη λύση μεταφοράς αερίου στην Ευρώπη έως τα μέσα του 2013.

Ο Kjetil Tungland, Διευθύνων Σύμβουλος του TAP, δήλωσε σχετικά: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που μέλη της Κοινοπραξίας Shah Deniz, ο αγωγός TAP και οι μέτοχοί του συμφώνησαν στις αρχές ενός μελλοντικού Κοινοπρακτικού Σχήματος. Η συμμετοχή της SOCAR, BP και Total στην Κοινοπραξία του αγωγού TAP θα ενισχύσει σημαντικά τη μετοχική σύνθεση του έργου και προσβλέπω στην μελλοντική υλοποίησή του. Η Συμφωνία Μετόχων αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό σταθμό-ορόσημο της προηγμένης θέσης του TAP συγκριτικά με εναλλακτικές διαδρομές, σε συνέχεια της υπογραφής της Συμφωνίας Συνεργασίας και των Συμφωνιών Δικαιωμάτων Προαίρεσης και Χρηματοδότησης τον Ιούνιο και Αύγουστο 2012 αντιστοίχως. Προσμένω τη συνέχιση της στενής συνεργασίας με την Κοινοπραξία Shah Deniz καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2013.»

 

 

SHARE