Ο Δρ. Γ. Παπακωνσταντίνου, νέος Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών

Ο Δρ. Γιάννης Παπακωνσταντίνου ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) από τις 2 Σεπτεμβρίου 2013. Είναι Διδάκτωρ Αναλογιστικής Επιστήμης κατέχοντας Ph.D. in Actuarial Science από το City University του Λονδίνου. Κατέχει ακόμα Master of Science στη Στατιστική από το London School of Economics (LSE) του University of London, ενώ το πρώτο του πτυχίο ήταν στα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μετά την αρχική ενασχόλησή του με την ασφαλιστική εταιρεία Prudential και την εξαετή παραμονή του στο Λονδίνο, επέστρεψε στην Ελλάδα και από τις αρχές του 1990 είναι διευθυντικό στέλεχος της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στις εταιρείες Helvetia Ζωής (1990-1997) και Allianz Ελλάδος (1997-2012). Αυτά τα 23 χρόνια έχει μακρά εμπειρία σε όλο το φάσμα των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων σε τομείς τεχνικούς, οικονομικούς και διοικητικούς κατέχοντας την τελευταία 20ετία τις θέσεις του Διευθυντή Αναλογισμού, Αντασφαλειών και Ομαδικών Ασφαλίσεων.

Διετέλεσε επίσης Πανεπιστημιακός διδάσκοντας εννέα έτη (1989-1998) με σύμβαση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με καθήκοντα διδασκαλίας επτά ασφαλιστικών και αναλογιστικών μαθημάτων.

Έχει λάβει μέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια και συμπόσια και έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει επίσης συγγράψει άρθρα σε οικονομικά και ασφαλιστικά περιοδικά και έχει δώσει διαλέξεις και σεμινάρια στην Ασφαλιστική και Αναλογιστική Επιστήμη, που οργανώθηκαν από επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς φορείς καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση για αποφοίτους Πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Μιλά Αγγλικά και Γερμανικά, είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.

SHARE