Ο Γ. Μανιάτης ζητά μείωση 50% του ΕΝΦΙΑ για τα διατηρητέα κτίρια

Επιστολή με την οποία ζητά τη μείωση κατά 50% του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων για τα περίπου 10.200 διατηρητέα κτίρια σε όλη την επικράτεια έστειλε στον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη ο υπουργός Περιβάλλονος Γιάννης Μανιάτης.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος στην επιστολή του εξηγεί ότι από τη στιγμή που η πολιτεία «στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες» δεν μπορεί να λάβει ειδικά πολλαπλά μέτρα στήριξης των ιδιοκτητών «παραδοσιακών οικισμών, ιστορικών οικιστικών συνόλων, ιστορικών τόπων, αρχαιολογικών χώρων, κ.α. (…) οφείλει να διατηρήσει και να επεκτείνει τα κατά το δυνατόν ευνοϊκότερα φορολογικά μέτρα τουλάχιστον για όλα τα “Διατηρητέα Κτίρια”, έχοντας την ευθύνη αφενός μεν για τη διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αφετέρου δε για την προστασία των πολιτών».

Διευκρινίζει, επίσης, ότι «οι οποιεσδήποτε ρυθμίσεις θα αφορούν σε ιδιοκτήτες που αντικειμενικά αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν πρέπει να αφορούν σε ιδιοκτήτες υψηλού εισοδήματος».

Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΔΑΦΙΟΥ
Για μείωση του ΕΝΦΙΑ έως 50%

i) Επίσης μειώνεται ο ενιαίος φόρος ακινήτων έως 50% για τα κτήρια τα οποία
έχουν χαρακτηριστεί, εν όλω ή εν μέρει, ως διατηρητέα, σύμφωνα με τις διατάξεις
των νόμων 5351/1932 ή 1469/1950 ή 3028/2002 ή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου 1577/1985 ή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου 4067/2012.
ii) Σε περίπτωση κατά την οποία τα χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα κτήρια έχουν
εγκαταλειφθεί και δεν χρησιμοποιούνται (π.χ. δεν ηλεκτροδοτούνται) ή έχουν κριθεί ως ετοιμόρροπα ή επικινδύνως ετοιμόρροπα από τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες, η μείωση δύναται να είναι έως 100%, εφόσον τα ανωτέρω κτήρια αποκατασταθούν και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
iii) Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.
4223/2013 ισχύει και για όλα τα διατηρητέα κτήρια του εδαφίου (i) του παρόντος.

SHARE