Ομολογιακό δάνειο 98 εκατ. για το Mega

Στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 98 εκατ. ευρώ προχώρησε η Τηλέτυπος, με στόχο την αναχρηματοδότηση του συνολικού υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της, καθώς και τη χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών της σκοπών.

SHARE