Ομαδικά Προγράμματα Ασφάλισης της Generali

 

 

Ταχύτατες αποζημιώσεις αλλά και συντάξεις με το υψηλότερο εγγυημένο επιτόκιο της αγοράς, για το μεγαλύτερο διάστημα εγγύησης, παρέχουν τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια της Generali.

Πρωτοπόρος στην διάθεση ευέλικτων και ανταγωνιστικών ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που καλύπτουν κάθε σύγχρονη ανάγκη των ασφαλισμένων, η Generali προσφέρει απεριόριστες επιλογές στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της κάθε επιχείρησης, για την ασφάλιση του προσωπικού της, συνεπικουρούμενη από υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Με τις καινοτόμες καλύψεις που παρέχει η Generali μέσω των ομαδικών προγραμμάτων της, δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να σχεδιάσουν το δικό τους, αποκλειστικό πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης προσωπικού, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που τα συστήματα υγείας και συνταξιοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης υποχωρούν.

Ενδεικτικά η Generali προσφέρει Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών, η καθορισμένων Παροχών. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να είναι Εγγυημένου Επιτοκίου, η συνδεδεμένα με επενδυτικά προϊόντα.

Στα προϊόντα εγγυημένου επιτοκίου η Generali εγγυάται τα υψηλότερα επιτόκια της αγοράς, ενώ ο χρόνος ισχύος των εγγυημένων επιτοκίων είναι από 10 μέχρι και 15 έτη. Στα προγράμματα που συνδέονται με επενδυτικά προϊόντα, ο ασφαλισμένος δημιουργεί το προσωπικό του χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, από μία πολύ πλούσια γκάμα επενδυτικών προτάσεων της Generali.

Στα ομαδικά συμβόλαια ασφάλισης ζωής και υγείας, η Generali προσφέρει ολοκληρωμένες παροχές νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική κάλυψη του ασφαλισμένο και της οικογένειας του, ενώ ο μέσος χρόνος αναμονής για την καταβολή της αποζημίωσης όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση είναι μόλις τρεις ημέρες.

Με την εμπειρία 128 χρόνων παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και με την τεχνογνωσία του μητρικού ομίλου, ο οποίος μέσω του Generali Employee Benefits Network (GEB), διαχειρίζεται διεθνή ομαδικά συμβόλαια αξίας 1,6 δις. ευρώ παγκοσμίως,  η Generali  γνωρίζει καλύτερα από τον κάθε ένα ότι ένα ομαδικό ασφαλιστήριο σύνταξης ή υγείας είναι ισχυρό κίνητρο παραγωγικότητας, σταθερότητας και επίτευξης των στόχων για μια σύγχρονη επιχείρηση.

Με τα ομαδικά της προγράμματα, η Generali στέκεται δίπλα στον εργοδότη προσφέροντας ένα μοναδικό εργαλείο που βελτιώνει το εργασιακό κλίμα, τονώνει το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς του εργαζόμενου και βελτιώνει την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης στην αναπτυξιακή πορεία που έχει χαράξει.

 

SHARE