Οι τράπεζες ζητούν εγγυήσεις από το MΕGA

Το πρόβλημα του δανεισμού και της ομαλής λειτουργίας για τα ΜΜΕ, παραμένει. Οι ρήτρες του δανείου του Mega δεν ενεργοποιούνται, αν και η Τηλέτυπος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις δόσεις.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2012, πριν αλλάξει η μετοχική σύνθεση και το ΔΣ στις τράπεζες δίνεται η λύση. Το Mega συνάπτει νέο ομολογιακό δάνειο ύψους 98 εκατ. ευρώ, αυτή τη φορά με εγγυήσεις, επί των ακινήτων της εταιρείας, την εκχώρηση απαιτήσεων έναντι πελατών του σήματος “Mega Channel” και των δικαιωμάτων επί της ταινιοθήκης (πχ «Απαράδεκτοι»).

Με βάση τη δανειακή σύμβαση, το Mega στις 28 Δεκεμβρίου 2016 πρέπει να καταβάλει την τελευταία δόση ύψους 59.780.000 ευρώ!

Πηγή: typologies.gr

SHARE