Οι ελληνικές εξαγωγές «φρενάρουν» – Πτώση 4,6% στο εξάμηνο – Τι προτείνει ο ΣΕΒΕ

Πτώση 4,6% κατέγραψαν το α’ εξάμηνο του 2014 οι εξαγωγές σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και την ανάλυση του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οι ελληνικές εξαγωγές εμπορευματικών συναλλαγών κατέγραψαν πτώση κατά 4,6%, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών.

Πίνακας 1. Ελληνικό εξωτερικό εμπόριο εμπορευματικών συναλλαγών

(ποσά σε εκατ. €

συμπ. πετρελαιοειδών)

Ιαν-Ιουν

2012

Ιαν-Ιουν

2013

Ιαν-Ιουν

2014

ΕΤ

14/13

MΕΤ

12/14

Ελληνικές Εισαγωγές

24.882,50

23.451,10

23.741,20

1,2%

-2,3%

Ελληνικές Εξαγωγές

12.928,40

13.766,70

13.127,20

-4,6%

0,8%

Εμπορικό Ισοζύγιο

(11.954,1)

(9.684,4)

(10.614,0)

9,6%

-5,8%

Εξαγωγές / Εισαγωγές

52,0%

58,7%

55,3%

-5,8%

3,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ/ Επεξεργασία: ΙΕΕΣ – ΣΕΒΕ/ ΕΤ: Ετήσια Τάση/  ΜΕΤ: Μέση Ετήσια Τάση

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές κατέγραψαν μείωση κατά 4%. Αντίθετα, οριακή αύξηση κατά 1,2% σημείωσαν οι εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένων και των πετρελαιοειδών, διαμορφώνοντας την αξία του εμπορικού ελλείμματος σε €10,6 δις., αυξημένο σε ετήσια βάση κατά 9,6%.

Η πτώση των εξαγωγών στο εξεταζόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ, προήλθε κυρίως από τον κλάδο των πετρελαιοειδών (-7%) και των βιομηχανικών ειδών (-2,8%), ενώ σταθερότητα κατέγραψαν οι εξαγωγές τροφίμων.

Επιπλέον, διατηρείται η έντονη κάμψη στις πωλήσεις ελληνικού ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές (-68,6%), ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές μας σε ποτά – καπνά (-11,3%).

Πίνακας 2. Ελληνικές εξαγωγές ανά κυριότερο κλάδο

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Ιουν

2013

Ιαν-Ιουν

2014

Μερίδιο

 2014

ΕΤ

14/13

Ορυκτά καύσιµα

5.491

5.109

39,0%

-7,0%

Βιοµηχανικά είδη

1.927

1.872

14,3%

-2,8%

Τρόφιµα και ζώα ζωντανά

1.803

1.796

13,7%

-0,3%

Χηµικά προϊόντα

1.251

1.332

10,2%

6,5%

Μηχανήµατα, υλικό µεταφορών

1.033

1.013

7,7%

-1,8%

∆ιάφορα βιοµηχανικά είδη

790

835

6,4%

5,7%

Πρώτες ύλες µη εδώδιµες

481

481

3,7%

0,1%

Άλλα

284

281

2,1%

-0,9%

Ποτά και καπνός

288

255

1,9%

-11,3%

Λίπη και έλαια

419

131

1,0%

-68,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat/ Επεξεργασία: ΙΕΕΣ – ΣΕΒΕ/ ΕΤ: Ετήσια Τάση

Στον αντίποδα, η εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου των χημικών προϊόντων κατέγραψε αύξηση κατά 6,5%, αποσπώντας μερίδιο 10,2% στις συνολικές εξαγωγές μας.

Σημαντική αύξηση για υπηρεσίες

Ο ΣΕΒΕ σημειώνει ότι σημαντική είναι η αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη την σταδιακή βελτίωση της διεθνούς οικονομίας, την βελτίωση των σχετικών τιμών, αλλά και την βελτίωση της εικόνας της χώρας μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το α’ εξάμηνο 2014 σημειώθηκε αύξηση κατά 1.228 εκατ. ευρώ στο πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών, μια εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην άνοδο των εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών (7,8%), αλλά και από την αύξηση στις εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες (13,4%).

Εξαγωγικές επιδόσεις (εξαγωγές % ΑΕΠ)

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ το α’ εξάμηνο 2014 κατέγραψε μείωση κατά 3,2% σε ετήσια βάση, ενώ σε αξία ανήλθε σε 85,9 δισ. ευρώ. Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών, εκφρασμένες ως ποσοστό του ΑΕΠ για το ίδιο διάστημα υπολογίζονται σε 15,3%, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών υπολογίζονται σε 29,8%, σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ.

Να αναστραφεί η αρνητική τάση

Πίνακας 3. Ελληνική εξαγωγική επίδοση, για την περίοδο Ιαν-Ιούνιος 2012-2014

 (ποσά συμπ. πετρελαιοειδών)

Ιαν-Ιουν

2012

Ιαν-Ιουν 2013

Ιαν-Ιουν

2014

Εξαγωγές αγαθών % ΑΕΠ

13,6%

15,5%

15,3%

Εξαγωγές αγαθών&υπηρεσιών % ΑΕΠ

25,9%

28,0%

29,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – ΤτΕ/ Επεξεργασία: ΙΕΕΣ – ΣΕΒΕ

Ο ΣΕΒΕ προχωρά στη διατύπωση βασικών μέτρων προκειμένου οι εξαγωγές να εισέλθουν και πάλι σε ανοδική δυναμική τροχιά ανάπτυξης. Συγκεκριμένα ως βασικοί πυλώνες ορίζονται οι εξής:

  • Διεύρυνση υφιστάμενης εξαγωγικής βάσης επιχειρήσεων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων μέσω εξεύρεσης οριστικής λύσης στο πρόβλημα έλλειψη ρευστότητας και κεφαλαίων κίνησης των επιχειρήσεων
  • Βελτίωση ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων προϊόντων
  • Παραγωγή και εξαγωγή νέων προϊόντων, με έμφαση σε αγαθά για τα οποία υπάρχει διεθνώς αυξημένη ζήτηση
  • Διατήρηση παραδοσιακών αγορών αλλά και στόχευση σε εναλλακτικές ώριμες και αναπτυσσόμενες αγορές, με διασφάλιση προγραμμάτων προώθησης-προβολής αλλά και προϋποθέσεων εισόδου ελληνικών προϊόντων σε αυτές, με εντατικοποίηση των αναγκαίων ενεργειών σε κοινοτικό και διμερές επίπεδο.
SHARE