Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

– Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά μέχρι και 954.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank  και για την εισαγωγή μέχρι και 8.592.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που προκύπτουν από την από 12.4.2014 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Οι νέες μετοχές που θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, περιλαμβάνουν και αυτές που πρόκειται να διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό.

– Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της «ΚΥΠΡΟΥ Χρηματιστηριακή A.Ε.Π.Ε.Υ.», μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, καθώς και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ΘΕΜΙΣΤ. ΣΩΤ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ A.Ε.Π.Ε.Υ.», μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

SHARE