ΟΠΑΠ: Η Κ. Κούβελου επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η ΟΠΑΠ σύμφωνα με το Ν.3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την τοποθέτηση της κ. Κωνσταντίνας Κούβελου, ως Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με ημερομηνία έναρξης άσκησης των καθηκόντων της την 27η.04.2015.

SHARE