ΟΠΑΔ: Οδηγίες για την απογραφή των ασφαλισμένων και την θεώρηση βιβλιαρίων

Με ανακοίνωσή του ο ΟΠΑΔ αναφέρεται στο θέμα της απογραφής των ασφαλισμένων και της θεώρησης της βιβλιαρίων.

Αναλυτικά:

“Λόγω της μεγάλης δημοσιότητας που λαμβάνει τις τελευταίες ημέρες η διαδικασία της Απογραφής ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής για το έτος 2013 και του μεγάλου αριθμού ασφαλισμένων που υποχρεούνται να προσέλθουν στην Kεντρική Yπηρεσία (Αττικής, Πειραιώς και Νήσων) του Οργανισμού για να ολοκληρώσουν την απογραφή τους, ενημερώνουμε για τα εξής:

Η θεώρηση των βιβλιαρίων των εν ενεργεία υπαλλήλων, ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ για το έτος 2013 γίνεται από τους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και Τμημάτων των Υπηρεσιών, όπου εργάζονται, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Φέτος, πέραν της θεώρησης των βιβλιαρίων γίνεται και ηλεκτρονική απογραφή των ασφαλισμένων. Οι Διευθυντές και οι Τμηματάρχες των Υπηρεσιών θεωρούν τα βιβλιάρια των υπαλλήλων τους και των ανήλικων τέκνων τους, των οποίων η θεώρηση δεν απαιτεί την προσκόμιση επιπλέον νομιμοποιητικών εγγράφων (πχ πιστοποιητικά σπουδών, ληξιαρχικές πράξεις, Ε1 κοκ). Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η Απογραφή/Θεώρηση γίνεται στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ.

Το πλήθος των ασφαλισμένων που οφείλει να προσέλθει στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού (Αττικής, Πειραιώς και Νήσων) αφορά σε θεωρήσεις βιβλιαρίων έμμεσων μελών των εν ενεργεία ασφαλισμένων ή συνταξιούχων της Περιφέρειας Αττικής, για τα οποία απαιτείται προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων (ενήλικα τέκνα που δικαιούνται ασφάλισης, σύζυγοι κλπ).

Το πλήθος των υπόχρεων στην Περιφέρεια Αττικής εξυπηρετείται από ένα μόνο κατάστημα, αυτό της Κεντρικής Υπηρεσίας, όπου και παρατηρούνται τα φαινόμενα ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, εφόσον είναι και το μοναδικό σημείο εξυπηρέτησης για μεγάλο πλήθος υπόχρεων. Οι υπόχρεοι που ανήκουν σε άλλες Περιφέρειες, πλην της Αττικής, εξυπηρετούνται ικανοποιητικά από τα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ.

Οι λύσεις που έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι α) η ενίσχυση της Κεντρικής Υπηρεσίας με το αναγκαίο για τη διεκπεραίωση του έργου της Απογραφής προσωπικό, β) η συνεργασία του ΟΠΑΔ με τα ΚΕΠ, ώστε μέρος των υπόχρεων να εξυπηρετηθεί από αυτά και γ) η δημιουργία δύο νέων περιφερειακών υπηρεσιών στον Πειραιά και την Αγ. Παρασκευή. Είναι σαφές ότι το πλήθος των ασφαλισμένων που υποχρεούται να προσέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία με δυσκολία μπορεί να εξυπηρετηθεί από το ένα και μοναδικό σημείο εξυπηρέτησης για Αττική, Πειραιά και Νήσους.

Η Διοίκηση του Οργανισμού καθώς και οι εργαζόμενοι έχουν έως σήμερα καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε η πορεία της Απογραφής και Θεώρησης των βιβλιαρίων να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί. Προς τούτο, θα προβεί σε κάθε δυνατή παρέμβαση που θα απαιτηθεί”.

SHARE