ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ: Η κυβέρνηση οφείλει να τους επιστρέψει τα χρήματα – Νόμιμο και συνταγματικό έκρινε το ΣτΕ το PSI του 2012

 

 

 

 

 

 

 

UPD: Μπορεί, όπως αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, το PSI του Μαρτίου 2012 με το οποίο κουρεύτηκαν τα ομόλογα να ήταν νόμιμο και συνταγματικό, μπορεί οι 7.000 ομολογιούχοι Έλληνες που είχαν εμπιστευτεί τις οικονομίες τους στο ελληνικό κράτος να έχασαν δικαστικά, αλλά μια τυπικά σωστή ίσως απόφαση, ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΗ.

Η Κυβέρνηση οφείλει, αν όχι άμεσα, τουλάχιστον λίαν προσεχώς, να βρει έναν τρόπο και  να δρομολογήσει διαδικασίες ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ στους ομολογιούχους. Τα χρήματα δεν είναι τόσο πολλά ώστε να γίνει τόσο μεγάλη αδικία σε τόσους ανθρώπους.  Είναι απλοί Έλληνες πολίτες, αποταμιευτές και όχι παίκτες των αγορών και σπεκουλαδόροι.

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.τ.Ε:  ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ PSI

 

Κλείνει οριστικά ο φάκελος PSI: Λόγοι δημοσίου συμφέροντος επέταξαν το κούρεμα τΝόμιμο και συνταγματικό έκρινε το PSI του Μαρτίου του 2012, το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την προσφυγή των 7.000 ομολογιούχων.

H ολομέλεια του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου έκρινε το «κούρεμα» ομολόγων του ελληνικού δημοσίου νόμιμο, συνταγματικό και σύννομο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στο σκεπτικό της απόφασης, το ΣτΕ επισημαίνει πως το ΡSI υλοποιήθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ως εκ τούτου, απορρίπτεται το σύνολο των ισχυρισμών των 7.000 προσφυγόντων ομολογιούχων. Μάλιστα, σύμφωνα με την απόφαση, οι ομολογιούχοι θα κληθούν να αποπληρώσουν το σύνολο των δικαστικών εξόδων, το οποίο ανέρχεται στα 1.380 ευρώ.

Παράλληλα, το ΣτΕ έκρινε πως ο νόμος για το PSI δεν θεσπίστηκε «κατά τρόπο αυθαίρετο από το νομοθέτη, αλλά συμφώνα με τα διεθνή συναλλακτικά ήθη, όπως αυτά εξελίσσονται». Αν και η περιουσιακή απώλεια  των ομολογιούχων ήταν ιδιαιτέρως σοβαρή, «δεν προκύπτει ότι ήταν απρόσφορη ή μη αναγκαία ή υπέρμετρη», έτσι ώστε  «να κριθεί απαγορευμένη»  από τα άρθρα 17  και 25 του Συντάγματος  και την ΕΣΔΑ.

Όσον αφορά την πράξη του υπουργικού συμβουλίου 5/2012, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι ανταλλαγής των ομολόγων, το ΣτΕ επισήμανε πως εκδόθηκε καθώς διαπιστώθηκε η επιτακτική και άμεση ανάγκη μείωσης του δημοσίου χρέους και επαναφορά του σε πορεία βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή για την αποφυγή της στάσης των πληρωμών.

Επίσης, σύμφωνα με την δικαστική απόφαση το κούρεμα των ομολόγων, δεν προσκρούει στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την αρχή του κράτους δικαίου, στην έννοια του οποίου περιλαμβάνεται  η ασφάλεια του δικαίου στις οικονομικές συναλλαγές.

Ακόμη, δεν παραβιάζει το άρθρο 5 του Συνταγματικού χάρτη που κατοχυρώνει το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν ελεύθερα οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Έπειτα, δεν προσκρούει στη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4), γιατί ήταν γενική  η ρύθμιση που έγινε, αλλά ούτε και το άρθρο αυτό (4) επιβάλει στο Δημόσιο να επιφυλάσσει ιδιαίτερη ευνοϊκή μεταχείριση σε ορισμένους πιστωτές επί τη βάση των προσωπικών τους δεδομένων.

Τέλος, σύμφωνα με το ΣτΕ, το PSI δεν προσκρούει στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, ούτε στο άρθρο 17 του Συντάγματος που προστατεύουν την περιουσία.

SHARE