ΟΛΙ ΡΕΝ: Τι λέει για λιτότητα, τραπεζική ένωση, παράταση δημοσιονομικής εξυγίανσης

Ο Επίτροπος Οικονομίας της Ε.Ε., Όλι Ρεν, τόνισε ότι πλέον υπάρχει η δυνατότητα να επιβραδυνθεί ο ρυθμός της δημοσιονομικής εξυγίανσης στα κράτη-μέλη. Επισήμανε ωστόσο ότι πρέπει να συνεχιστούν εντατικά οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Όπως είπε ο Όλι Ρεν, ο βραδύτερος ρυθμός δημοσιονομικής εξυγίανσης είναι πλέον δυνατός πρώτον, διότι έχει αυξηθεί η αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη από το 2011, δεύτερον, επειδή οι αποφάσεις της ΕΚΤ σταθεροποιούν τις αγορές και τρίτον, χάρη στη μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, η οποία παρέχει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για τη σταδιακή δημοσιονομική προσαρμογή και την πρόοδο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Ο Ρεν τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας εντός του 2013 και την τόνωση της ανάπτυξης από το 2014 και μετά. Εξέφρασε, ωστόσο, την ανησυχία του για την άνοδο της ανεργίας, στην ΕΕ και στην ευρωζώνη.

Εξάλλου, ο Όλι Ρεν τόνισε την ανάγκη να επιλυθεί, με όλα τα δυνατά μέσα, η «παγίδα ρευστότητας», ή η παγίδα χρηματοδότησης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, κυρίως στη νότια Ευρώπη. Ως παράδειγμα προς αυτήν την κατεύθυνση ανέφερε την αύξηση κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κατά 10 δισεκατ. ευρώ, κάτι το οποίο αναμένεται να αυξήσει τη δανειοδοτική ικανότητα της τράπεζας κατά 40%.

Για τον Ρεν το επόμενο βήμα για την εμβάθυνση της ΟΝΕ είναι η τραπεζική ένωση, η οποία θα ενισχύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και θα σπάσει το γόρδιο δεσμό μεταξύ των τραπεζικών κρίσεων και των κρίσεων των κρατικών χρεών. Σημείωσε μάλιστα ότι ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά της τραπεζικής ένωσης που δρομολογείται είναι η δυνατότητα άμεσης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ).

Όσον αφορά την ευρύτερη οικονομική ένωση, ο Ρεν τόνισε ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες δύσκολες επιλογές.

SHARE