ΟΓΑ: Δωρεάν περίθαλψη και για τους μοναχούς

Η διοίκηση του ΟΓΑ καλεί τους μοναχούς που δεν είχαν βιβλιάριο Υγείας ή είχαν και οι παροχές διεκόπηκαν, λόγω έλλειψης ΑΜΚΑ, προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα παροχών υγείας να προβούν στις κατωτέρω ενέργειες:

1. Να μεταβούν σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π., προκειμένου να εκδώσουν Α.Μ.Κ.Α ή να επιβεβαιώσουν αυτόν που τους έχει χορηγηθεί.

2. Με το έντυπο της βεβαίωσης χορήγησης Α.Μ.Κ.Α. ή επιβεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α. να μεταβούν στον αρμόδιο ανταποκριτή ΟΓΑ της περιοχής τους, προκειμένου ο ανταποκριτής να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες της αρμοδιότητάς του, για την ενημέρωση του Μητρώου Ασφαλιστικής Ικανότητας.

Επισημαίνεται ότι για τους μοναχούς δεν είναι απαραίτητη η έκδοση Α.Φ.Μ. για την απόκτηση της δυνατότητας παροχών υγείας.

SHARE