ΟΑΕΔ: Μόνο ένας στους 10 άνεργους παίρνει επίδομα

Την εικόνα του εφιάλτη της ανεργίας καταγράφει το τελευταίο μηναίο δελτίο του ΟΑΕΔ: 820.000 άνεργοι, μόνο 79.000 επιδοτούνται – Οι επιδοτούμενοι άνεργοι μειώθηκαν μέσα σε ένα χρόνο κατά 36.880 – Οι μακροχρόνια άνεργοι (περισσότερο από 12 μήνες) ξεπέρασαν το 50% του συνόλου.

Ριζικές αλλαγές καταγράφονται στο τοπίο της ανεργίας στο τελευταίο μηνιαίο δελτίο του ΟΑΕΔ (Ιούνιος 2014). Συγκρίνοντας τα στοιχεία του Ιουνίου του 2014 σε σχέση με τα αντίστοιχα του Ιουνίου του 2013 προκύπτουν οι εξής διαφοροποιήσεις:
  • Οι μακροχρόνια άνεργοι ξεπερνούν τους μισούς εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ 
  •  Οι επιδοτούμενοι άνεργοι πέφτουν κάτω από το 10% του συνόλου των ανέργων 
  • Οι άνεργοι που αναζητούν εργασίας μειώνονται κατά 6,5%.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Ιούνιο 2014 ανήλθε σε 820.156 άτομα.
Αντίθετα, ένα μήνα πριν, δηλαδή το Μάιο του 2014 οι άνεργοι που αναζητούν εργασία ήταν 814.693, δηλαδή 5.463 περισσότεροι (0,7%). Τον Ιούνιο του 2013, οι άνεργοι που αναζητούσαν εργασία ανέρχονταν σε 868.557. Συνεπώς μεταξύ του Ιουνίου του 2013 και του Ιουνίου του 2014 οι άνεργοι που αναζητούν εργασία μειώθηκαν κατά 53.664 (-6,5%).
2. Φέτος, οι μακροχρόνια άνεργοι ξεπέρασαν το 50% του συνόλου των ανέργων.
Συγκεκριμένα:
Τον Ιούνιο του 2014 οι μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από 12 μήνες) ανήλθαν σε 442.644 (53,9%)
Τον Ιούνιο του 2013 οι μακροχρόνια άνεργοι ήταν 380.619 (43,8% συνόλου).
3. Τον Ιούνιο του 2014 οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανήλθαν σε 79.621 άτομα (9,6% ανέργων που αναζητούν εργασία).
Το Ιούνιο του 2013 οι επιδοτούμενοι ανήλθαν σε 116.501 (13,3% ανέργων που αναζητούν εργασία).
Συνεπώς οι επιδοτούμενοι άνεργοι μειώθηκαν μέσα σε ένα χρόνο κατά 36.880 (-46,3%).
SHARE