Ερρίκος Ντυνάν: Δύο δίκες τον Ιούνιο για τα χρέη του νοσοκομείου

Νέα δικάσιμος ορίσθηκε σήμερα από το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών για τα χρέη του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν προς το ΙΚΑ.

Προχθές συνελήφθησαν για τα χρέη του νοσοκομείου ο π. πρόεδρος Αλ. Παπαδημητρίου και ο π. αντιπρόεδρος Ανδρ. Μαρτίνης.

Καθώς τα χρέη για τα οποία συνελήφθησαν τα δύο π. μέλη της διοίκησης του νοσοκομείου αφορούσαν περίοδο κατά την οποία δεν ασκούσαν διοίκηση τα συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά και επειδή η ασφαλιστική ενημερότητα του νοσοκομείου παραμένει ισχυρή, αποφασίσθηκε η παραπομπή σε νέα δίκη στις 10 Ιουνίου.

Στο μεταξύ όμως υπάρχει ήδη πρόβλεψη για δίκη από προηγούμενες οφειλές προηγούμενης περιόδου, για τις 16 Ιουνίου, οπότε αναμένεται οι υποθέσεις να συνεκδικαστούν.

SHARE