Νηρεύς: Μετά την ΑΜΚ το αίτημα επιστροφής στην Κύρια Αγορά

Η Νηρεύς γνωστοποιεί ότι μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, στις 24.03.2015 πέτυχε την σύναψη της Συνοπτικής Αμοιβαίας Κατανόησης με τις πιστώτριες τράπεζες, οι βασικοί όροι της οποίας δημοσιεύτηκαν στην ανακοίνωση της 26.03.2015 και επικυρώθηκαν από τη γενική συνέλευση των μετόχων στις 04.05.2015.

Σημειώνεται ότι κατά το 2014, η εταιρία είχε εγκαίρως υποβάλλει στις πιστώτριες τράπεζες ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού, το οποίο συμπεριλάμβανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και διαμόρφωση νέων οικονομικών δεικτών οι οποίοι μπορούν να τηρηθούν στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής συγκυρίας.

Πλέον, η εταιρία βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης των νέων δανειακών συμβάσεων με τις πιστώτριες τράπεζες, ενώ σύντομα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στις αρμόδιες αρχές για τις τελικές εγκρίσεις για την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών η εταιρία θα ζητήσει τη μεταφορά της διαπραγμάτευσης των μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης από τη συνεδρίαση της 19.12.2014, διότι δεν ήταν πρακτικά εφικτό να ολοκληρωθούν οι ενέργειες της εταιρίας για την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, με αναδιάρθρωση των δανείων, εντός του 2014.

SHARE