Νηρέας: Στις πιστώτριες τράπεζες ο έλεγχος – Τι ποσά κεφαλαιοποιούν οι τράπεζες

Εγκρίθηκε το πλάνο αναδιάρθρωσης της “Νηρεύς” στην  επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε χθες 4 Μαϊου 2015, με την πλειοψηφία των μετοχών της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών, να περνά στον έλεγχο των πιστωτριών τραπεζών.

Η συµφωνία αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει κεφαλαιοποίηση μεγάλου μέρους των απαιτήσεων των τραπεζών, διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών και έκδοση νέων ομολογιακών δανείων.

Ειδικότερα εγκρίθηκε:

-Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των τραπεζών μέχρι του ποσού των 58,6 εκατ. ευρώ. Περίπου 25,7 εκατ. ευρώ θα κεφαλαιοποιήσει η τράπεζα Πειραιώς, άλλα 16,2 εκατ. ευρώ η Alpha Bank, περίπου 12 εκατ. ευρώ η Eurobank και 4,6 εκατ. ευρώ η Eurobank.  Οι 195.333.333 νέες μετοχές που θα εκδοθούν υπέρ των τραπεζών θα διατεθούν στην τιμή των 0,30 ευρώ.

Θα προηγηθεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης κατά 66,245 εκατ. ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τα 1,34 στα 0,30 ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ή και το σχηματισμό ισόποσου αποθεματικού.

-Η έκδοση τεσσάρων ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 119 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα θα εκδοθεί ένα εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό ύψους 58,219 εκατ. ευρώ, ένα κοινό ομολογιακό RCF Facility (ανακυκλούμενο) ύψους 31,450 εκατ. ευρώ, ένα ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές ύψους 24,466 εκατ. ευρώ από το οποίο θα παραιτηθούν οι παλαιοί μέτοχοι, και τέλος ένα κοινό ομολογιακό VAT Facility ύψους 4,883 εκατ. ευρώ.

SHARE