Νέο ρεκόρ της ανεργίας στο 26,8% τον Οκτώβριο-Οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 309.335

Το ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2012 ανήλθε σε 26,8%, έναντι 19,7 τον Οκτώβριο του 2011 και 26,2% το Σεπτέµβριο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Το σύνολο των απασχολουµένων κατά τον Οκτώβριο του 2012 εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.680.894 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.345.715 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.344.478 άτοµα. Τα αντίστοιχα µεγέθη κατά τον Οκτώβριο των ετών 2007 έως και 2012.

Οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 309.335 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2011 (µείωση 7,8%) και κατά 16.015 άτοµα σε σχέση µε το Σεπτέµβριο του 2012 (µείωση 0,4%).

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 368.102 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2011 (αύξηση 37,7%) και κατά 36.219 άτοµα σε σχέση µε το Σεπτέµβριο του 2012 (αύξηση 2,8%).

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 23.828 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2011 (µείωση 0,7%) και κατά 7.478 άτοµα σε σχέση µε το Σεπτέµβριο του 2012 (µείωση 0,2%).

SHARE