Νέα σύμβαση της Intrasoft με το υπουργείο Οικονομικών της Δανίας

Η INTRASOFT International που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής και είναι Platinum Level Oracle Partner, εφαρμόζει επί του παρόντος ένα νέο σύστημα συλλογής εσόδων για το Υπουργείο Οικονομικών της Δανίας, σε συνεργασία με τη Δανέζικη εταιρεία Netcompany.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η σύμβαση αποτελεί μέρος ενός πενταετούς διάρκειας προγράμματος μεταρρυθμίσεων, που έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει το σημερινό σύστημα συλλογής εσόδων του Υπουργείου. Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί με την εισαγωγή ενός νέου κεντρικού συστήματος με βάση το Σύστημα Διαχείρισης Εισοδημάτων για το Δημόσιο Τομέα (PSRM) της Oracle.

Στόχοι του σχεδίου είναι η θέσπιση ενός κοινού συνόλου κανόνων και πρακτικών σε όλα τα επίπεδα χρέους, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας είσπραξης χρεών, ο εξορθολογισμός της συνολικής διαχείρισης του χρέους και η εξάλειψη της «διπλής εργασίας».

Σκοπός είναι να παρασχεθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ικανό να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις και να προσαρμοστεί στις εξελισσόμενες ανάγκες στο εγγύς μέλλον.

SHARE