ΝΗΡΕΑΣ: Ελπίζει βάσιμα σε σωτηρία με την αύξηση κεφαλαίου – Αναδιάρθρωση δανείων

 

Η  διοίκηση της εταιρείας ιχθυοκαλλιέργειας  Νηρέας, σε επιστολή της προς το Χ.Α. χθες, διευκρίνισε ότι έχει παρουσιάσει και συμφωνήσει με τους κύριους προμηθευτές της πρόγραμμα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών έως τον  Σεπτέμβριο 2014, ημερομηνία κατά την οποία η διοίκηση εκτιμά ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η εταιρεία, έχει δεσμευθεί και αποδεχθεί απέναντι στις τράπεζες ότι θα προχωρήσει στις ενδεδειγμένες ενέργειες αναδιάρθρωσης των δανείων της που συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κεφαλαιοποίηση μέρους του δανεισμού καθώς επίσης και ρύθμιση των υπολοίπων, μετά την κεφαλαιοποίηση, δανείων. Προς αυτή την κατεύθυνση, εκκρεμούν η οριστικοποίηση των όρων και η λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από αρμόδια όργανα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ενώ το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που ενσωματώνεται στην παραπάνω δέσμευση οδηγεί σε εκτακτη καταστατική γενική συνέλευση των μετόχων εντός του μηνός Ιουλίου 2014, ενώ η ολοκλήρωση των διαδικασιών ΑΜΚ κλπ αναμένεται  έως το Σεπτέμβριο 2014.

Η σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των τραπεζικών δανείων, θα βελτιώσει έως το τέλος του 2014 τη χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας.

Σε επίπεδο οµίλου, τα συνολικά αποτελέσµατα µετά από φόρους ήταν αρνητικά κι εκτοξεύτηκαν στις ζημίες των 75,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 13,9  εκατ. ευρώ το 2012. Η διοίκηση του κ. Αρ. Μπελλέ απέδωσε τις αιτίες «σε έκτακτα και µη επαναλαµβανόµενα γεγονότα όπως οι εξαιρετικά χαµηλές τιµές πώλησης οι οποίες σαφώς δεν αναµένεται να ισχύσουν το 2014, ελλιπή ανάπτυξη του ιχθυοπληθυσµού, καθώς και µη επαναλαµβανόµενες προβλέψεις για επισφάλειες και καταπτώσεις εγγυήσεων συγγενών εταιρειών».

SHARE