ΝΕΡΙΤ: Προσωρινά αποτελέσματα για 69 προσλήψεις

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Κ/2014 της ΝΕΡΙΤ.
Αφορούν στην πλήρωση 64 θέσεων προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 5 θέσεων προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα αποτελέσματα πατώντας εδώ

SHARE