ΝΕΡΙΤ: Προσωρινά αποτελέσματα ΑΣΕΠ για 190 προσλήψεις

Στη δημοσιότητα έδωσε το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα για την κάλυψη 190 θέσεων για την ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Εξ αυτών των θέσεων – με σειρά προτεραιότητας – οι 71 αφορούν προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και οι 119 προσωπικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), ενώ θα υπογραφή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με την ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση οι οριστικοί πίνακες διοριστέων θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από 12 Απριλίου έως και την πάροδο της 22ας Απριλίου 2014.

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ έχουν αναρτηθεί οι αλφαβητικοί πίνακες διοριστέων, καθώς και οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι που απέστειλαν έντυπες αιτήσεις χωρίς να έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση αποκλείονται της διαδικασίας και εμφανίζονται σε ξεχωριστό πίνακα μόνο με τον αριθμό ταυτότητας.

SHARE