ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: Ομάδα εργασίας από το ΥΠΟΙΚ για τον σχεδιασμό

Ομάδα εργασίας συγκροτεί το υπουργείο Οικονομικών για τον σχεδιασμό του νέου φόρου ακινήτων και των τρόπων είσπραξής του.

Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με την οποία η ομάδα θα αποτελεί από τους: – Θεόφιλο Χατζόπουλο, σύμβουλο στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, ως Συντονιστή.

– Ανθή Δάρρα, υπάλληλο με βαθμό Β’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Προσωπικού Λειτουργίας και Εκμάθησης Η/Υ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εισαγωγής και Ελέγχου Στοιχείων Η/Υ (Δ32) της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ως μέλος.

– Γεώργιο Λασκαρίδη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής – ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ, που υπηρετεί με απόσπαση στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος.

– Ευαγγελία Σαμοΐλη, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) (Δ30) της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο., ως μέλος.

– Γεώργιο Μακρή, υπάλληλο με βαθμό Γ’, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου (Δ13) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Περσεφόνη Διαμαντοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β’, του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

– Μαριάννα Κουνατίδη, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού, ως μέλος.

– Σταμάτιο Εζόβαλη, σύμβουλο στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ως μέλος.

Έργο της ομάδας εργασίας, όπως προβλέπεται στην απόφαση, είναι: α) Η δημιουργία πλαισίου πολιτικής για τον νέο ενιαίο φόρο ακινήτων. β) Η ανάλυση και οριστικοποίηση των παραμέτρων του νέου φόρου και γ) Ο σχεδιασμός δράσεων που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική είσπραξη του φόρου αυτού.

Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται μέχρι την 15/09/2013 οπότε και θα πρέπει να παραδώσει το σχετικό πόρισμά της για την εφαρμογή του φόρου από το 2014.

SHARE