ΝΕΑ ΑΠΟ ΕΙΣΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

Ο Κ ΓΕΡΑΡΔΟΣ ΑΓΟΡΑΣΕ 41.000  ΜΕΤΟΧΕΣ «ΠΛΑΙΣΙΟ»

 

H Πλαίσιο ανακοίνωσε ότι ο Κωνσταντίνος Γεράρδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, προέβη στις 24/01/2013 σε αγορά 41.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 178.494,09 ευρώ.

 

ALCO:  ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 

Στην πώλησητου 55% τηςθυγατρικήςεταιρίας ALCO Deutschland AGA στην γερμανική GSI German Service International GmbH, προχώρησε η ALCO HELLAS έναντι συνολικού τιμήματος 8,5 εκατομμυρίων ευρώ.

 

ΙΠΠΟΤΟΥΡ: ΣΤΗ MACOIL INTERNATIONAL S.A ΤΟ  4,92%

Η ΙΠΠΟΤΟΥΡ ανακοίνωσε ότι η εταιρεία MACOIL INTERNATIONAL S.A., προέβη στις 24 Ιανουαρίου 2013 στην αγορά επτά χιλιάδων πεντακοσίων τριαντατριων (7.533) μετοχων έναντι του ποσού των τριών χιλιάδων διακοσίων τριανταενεα ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (3.239,19 ευρώ).
Με την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης συναλλαγής η εταιρεία MACOIL INTERNATIONAL S.A. κατέχει πλέον το 4,92% του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.

 

 

ΜΙΝΕΡΒΑ: ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Στην ενοικίαση χώρου για τη λειτουργία νέου καταστήματος λιανικής πώλησης επί της οδού Καραΐσκου 123 στον Πειραιά προχώρησε η εταιρία ΜΙΝΕΡΒΑ. Παράλληλα, προέβη στη διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος λιανικής που διατηρούσε στην οδό Ερμού 56 στην Αθήνα.

 

ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ: Στροφή σε επιλεγμένα εταιρικά ομόλογα

Ένα σημαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου των επενδυτών, θα μπορούσε να γίνει μια μετακίνηση κεφαλαίων από κυβερνητικά ομόλογα υψηλής αξιολόγησης με περιορισμένες αποδόσεις, σε επιλεγμένα εταιρικά ομόλογα τόσο της Ελληνικής (ΟΤΕ, ΤΙΤΑΝ), όσο και των διεθνών αγορών.

 

Η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή για τον ΟΠΑΠ

 

Η απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου θα μπορούσε να προκαλέσει καθυστέρηση στην ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ εκτιμά η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή.
Όπως εκτιμά στη χειρότερη περίπτωση η καθυστέρηση μπορεί να διαρκέσει έως το τέλος του 2013 αλλά σε κάθε περίπτωση το deadline της 5ης Απριλίου δεν είναι πλέον ρεαλιστικό.

Παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορεί να ζητήσουν χρονική παράταση της διαδιακασίας ώστε να επαναξιολογήσουν την κατάσταση ή να ζητήσουν συγκεκριμένες ρήτρες λαμβάνοντας υπόψη σενάρια για μια «ανοικτή» αγορά στο διαδικτυακό στοίχημα.
Σε ό,τι αφορά την απόφαση η ΒΕΤΑ αναμένει ότι αυτή θα προκαλέσει νομοθετική δράση ώστε να καθοριστούν συγκεκριμένοι όροι που θα δικαιολογούν τα μέτρα που αναλαμβάνουν Πολιτεία και ΟΠΑΠΟ ώστε να διατηρηθεί το μονοπώλιο του Οργανισμού.
Εν τω μεταξύ η αγορά θα παραμείνει «ανοικτή» σε εναλλακτικούς φορείς για το στοίχημα (sports betting), αναφέρει η ΒΕΤΑ.

H χρηματιστηριακή θυμίζει ακόμη ότι έχει ήδη συσταθεί ανεξάρτητη επιτροπή για τον έλεγχο της αγοράς τυχερών παιγνίων.

SHARE