Μ. Τσαμάζ: Ο ΟΤΕ επενδύει στην ανάπτυξη – Η υψηλή φορολογία θα επηρεάσει την κατανάλωση – Κέρδη 47,2 εκατ. στο β΄τρίμηνο

tsamaz oteΣτα 47,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ το β’ τρίμηνο του 2015, μειωμένα κατά 34,5% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της χαμηλότερης κερδοφορίας EBITDA.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €644,4 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2015, αυξημένα κατά 3,9% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2014.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στα υψηλότερα κόστη κατασκευής σχετικά με το έργο για την επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές και στην αύξηση στα κόστη διασύνδεσης από υψηλότερη κίνηση στη Ρουμανία και την ΟΤΕ Globe.

Το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 3,9% σε επίπεδο Ομίλου.

Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, τα υψηλότερα κόστη προσωπικού οφείλονται στην ενσωμάτωση των υπαλλήλων της OTE Plus και της Voicenet στον ΟΤΕ.
Αυτή η αύξηση συμψηφίστηκε από τη μείωση στις αμοιβές τρίτων, καθώς και στα έξοδα συντήρησης και επισκευής.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, αναμένεται να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση κόστους προσωπικού πάνω από €30 εκατ. ήδη από το Β’ εξάμηνο του 2015.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Β’ τριμήνου 2015, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Οι ισχυρές επιδόσεις μας στην Ελλάδα ήδη από το τελευταίο τρίμηνο της περυσινής χρονιάς συνεχίστηκαν και το δεύτερο τρίμηνο του 2015, οδηγώντας σε ένα πολύ ανθεκτικό πρώτο εξάμηνο.

Η σταθερή τηλεφωνία στην Ελλάδα κατέγραψε για ακόμη ένα τρίμηνο αύξηση εσόδων και σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας EBITDA, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης που ολοκληρώσαμε πρόσφατα.

Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες περιορίστηκε περαιτέρω, χάρη στην ποιότητα και την ταχύτητα του δικτύου δεδομένων μας.

Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς μας δραστηριότητες, το περιβάλλον ήταν αρκετά δύσκολο, με τις ανταγωνιστικές πιέσεις να εντείνονται».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Η σταθεροποίηση των επιδόσεών μας τους ερχόμενους μήνες θα εξαρτηθεί και από τις εξελίξεις στη χώρα μας.  Η υψηλότερη φορολογία ενδέχεται να επηρεάσει την καταναλωτική δαπάνη.  Ωστόσο, η συνεχής επένδυσή μας στην ανάπτυξη, στην οποία οφείλονται οι επιδόσεις μας, μας κάνει πιο ανθεκτικούς και μας δίνει τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουμε την όποια εξωτερική επίδραση στην κερδοφορία και τις ταμειακές ροές μας.»

SHARE