Μ. Σάλλας: Ιστορικής σημασίας οι αυξήσεις κεφαλαίου Πειραιώς και Alpha

Με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών του βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, 1,2 δισ. ευρώ της Alpha Bank και 1,75 δισ. ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς και το γεγονός ότι προσφέρθηκαν συνολικά περίπου 5,5 δισ. ευρώ από τους ξένους επενδυτές, ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μιχάλης Σάλλας δήλωσε:

«Ευχαριστούμε τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για τη μεγάλη της ανταπόκριση και την εμπιστοσύνη που δείχνει στις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς, του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας. Συγχαίρουμε την Alpha Bank για την επίσης μεγάλη επιτυχία στη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Θεωρούμε ότι και οι δύο αυξήσεις είναι ιστορικής σημασίας για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και θα συμβάλλουν σημαντικά στην προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας μας».

ΣΤΑ 1,70 ΕΥΡΩ Η ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος ανακοίνωσε η Τρ. Πειραιώς. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, τοποθετήθηκαν 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές στην τιμή των €1,70 ανά μετοχή, με συνολικό ύψος αντλούμενων κεφαλαίων 1,75 δισ. ευρώ.

Όπως διευκρινίζεται, η τιμή €1,70 αντιστοιχεί σε 114% ως προς τα ενσώματα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας ανά μετοχή κατά την 31.12.2013 pro-forma για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ”οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων μετόχων (οι «ΕΓΣ») που είναι προγραμματισμένες για την 28η Μαρτίου 2014, θα κληθούν να εγκρίνουν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας.

Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από τις ΕΓΣ και με την επιφύλαξη της λήψης όλων των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων, θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές έως 102.941.176 νέες κοινές μετοχές (10% των νέων μετοχών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου), στην ίδια τιμή με την τιμή διάθεσης μετοχών στο διεθνές βιβλίο προσφορών. Ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν τελικά στους επενδυτές του διεθνούς βιβλίου προσφορών θα μειωθεί ανάλογα ώστε να καταστεί δυνατή η διάθεση των μετοχών που θα καλυφθούν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Τα συνολικά αντλούμενα κεφάλαια από το διεθνές βιβλίο προσφορών και την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα ανέρχονται σε €1,75 δισ. και στα πλαίσια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα εκδοθούν συνολικά 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές.

Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Διαχειριστές (Joint Bookrunners) και οι Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η BNP PARIBAS ως Διεθνής Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager), πάντα σε σχέση με επενδυτές εκτός Ελλάδος”.

 

ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΜΕ

ΤΑ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΙΠΑΝ “ΝΑΙ” ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ALPHA BANK

Ψήφος εμπιστοσύνης στις διοικήσεις των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ALPHA BANK και ψήφος αποδοχής στα stress tests της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν η συγκέντρωση των 2,95 δισεκατομμυρίων από τις δύο τράπεζες.
Να σημειωθεί ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν έφθασαν τα 5 δισεκ. ευρώ.

 

Η ALPHA BANK

Στα 0,65 ευρώ είναι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Alpha σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας που πιστοποιεί και την απόλυτη επιτυχία με την υπερκάλυψη της έκδοσης.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Στα πλαίσια της ήδη ανακοινωθείσας πλήρως εγγυημένης προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεως της Alpha Bank Α.Ε. (η “Τράπεζα”), που η τελευταία προτίθεται (μετά κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως) να διαθέσει, συνολικού ύψους αντλουμένων κεφαλαίων 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, γνωστοποιείται ότι, σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, προέκυψε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον προς απόκτηση 1.846.153.846 νέων μετοχών στην τιμή των 0,65 ευρώ ανά μετοχή. Η προσφορά των μετοχών έγινε προς ειδικούς επενδυτές, εκτός Ελλάδος
Κατ’ ακολουθία, η Τράπεζα προτίθεται να εισηγηθεί στην από 28 Μαρτίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως ορίσει την τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών σε 0,65 ευρώ και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης όπως ολοκληρώσει την αύξηση κεφαλαίου δια ιδιωτικής τοποθετήσεως.

Η ολοκλήρωση της προσφοράς τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την έγκριση των Εκτάκτων Συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, ως επίσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, της Τραπέζης, που άπαντα πρόκειται να συνέλθουν στις 28 Μαρτίου 2014».

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς κατά 1,75 δισ. ευρώ υπερκαλύφθηκε από τη ζήτηση των ξένων κεφαλαιούχων. Πλησιάζουν τα 2,5 δισ. οι προσφορές. Το βιβλίο προσφορών  έκλεισε χθες, 25 Μαρτίου στις  19:20.

Σημειώνεται ότι το 10% της ΑΜΚ  θα διατεθεί με δημόσια προσφορά και με την τιμή που θα καθοριστεί  στους Έλληνες επενδυτές θεσμικούς και μικρομετόχους μετά την γενική συνέλευση στις 28 Μαρτίου.

Στην Πειραιώς το ποσοστό του ΤΧΣ θα υποχωρήσει στο 65% και των ιδιωτών θα ενισχυθεί στο 35%.Η Πειραιώς θα διαθέσει περίπου 1,6 δισεκ. σε διεθνείς επενδυτές και 175 εκατ στους έλληνες μικρομετόχους και θεσμικούς Έλληνες.
Με βάση ενδείξεις,  η τιμή της αμκ εκτιμάται μεταξύ 1,75 με 1,77 ευρώ.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος ανακοίνωσε η Τρ. Πειραιώς. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, τοποθετήθηκαν 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές στην τιμή των €1,70 ανά μετοχή, με συνολικό ύψος αντλούμενων κεφαλαίων 1,75 δισ. ευρώ.

Όπως διευκρινίζεται, η τιμή €1,70 αντιστοιχεί σε 114% ως προς τα ενσώματα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας ανά μετοχή κατά την 31.12.2013 pro-forma για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ”οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων μετόχων (οι «ΕΓΣ») που είναι προγραμματισμένες για την 28η Μαρτίου 2014, θα κληθούν να εγκρίνουν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας.

Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από τις ΕΓΣ και με την επιφύλαξη της λήψης όλων των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων, θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές έως 102.941.176 νέες κοινές μετοχές (10% των νέων μετοχών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου), στην ίδια τιμή με την τιμή διάθεσης μετοχών στο διεθνές βιβλίο προσφορών. Ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν τελικά στους επενδυτές του διεθνούς βιβλίου προσφορών θα μειωθεί ανάλογα ώστε να καταστεί δυνατή η διάθεση των μετοχών που θα καλυφθούν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Τα συνολικά αντλούμενα κεφάλαια από το διεθνές βιβλίο προσφορών και την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα ανέρχονται σε €1,75 δισ. και στα πλαίσια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα εκδοθούν συνολικά 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές.

Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Διαχειριστές (Joint Bookrunners) και οι Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η BNP PARIBAS ως Διεθνής Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager), πάντα σε σχέση με επενδυτές εκτός Ελλάδος”.

 

SHARE