Μόνο online φέτος τα εκκαθαριστικά δηλώσεων από την εφορία

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δεν θα εκτυπώσει και δεν θα ταχυδρομήσει φέτος στους φορολογούμενους τα εκκαθαριστικά των δηλώσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα γνωστά οι φορολογούμενοι θα εκτυπώνουν φέτος από το Taxisnet την πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν.

Συγκεκριμένα, με την οριστική υποβολή της δήλωσης, αυτή θα βεβαιώνεται και ο φορολογούμενος θα μπορεί να εκτυπώσει την πράξη προσδιορισμού του φόρου με τον κωδικό πληρωμής.

Για τα χρεωστικά εκκαθαριστικά οι φορολογούμενοι θα μπορούν από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση να εκτυπώνουν την ταυτότητα οφειλής για την τρέχουσα δόση κάθε μήνα (συμπεριλαμβάνονται τυχόν μη καταβληθείσες προηγούμενες δόσεις και οι αναλογούσες για αυτές προσαυξήσεις).

Η εκτύπωση των ειδοποιήσεων θα αντικαταστήσει την αντίστοιχη έντυπη ειδοποίηση (εκκαθαριστικό) που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, και θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφλησή του φόρου στα πιστωτικά ιδρύματα.

SHARE