Μόλις 500 στεγαστικά σε όλη την Ελλάδα στο πρώτο εξάμηνο του έτους

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, χορηγήθηκαν μόλις 50 εκ. ευρώ στεγαστικά δάνεια, περίπου 500 δάνεια σε όλη την Ελλάδα παρότι οι τράπεζες είχαν τη δυνατότητα να παράσχουν χρηματοδότηση άνω των 400 εκ. ευρώ στο διάστημα αυτό.

Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν ότι η ζήτηση τα τελευταία χρόνια παραμένει εξαιρετικά ισχνή καθώς οι καταναλωτές βλέποντας τα εισοδήματά τους να μειώνονται και το γενικό περιβάλλον να είναι ασταθές, δεν προχωρούν σε συναλλαγές σε ακίνητα, τα οποία άλλωστε πλήττονται πολλαπλώς από φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις.

Η υποχώρηση της ζήτησης ακινήτων αποτυπώνεται στον σταθερά αρνητικό ρυθμό μεταβολής των στεγαστικών δανείων, ο οποίος από το -0,3% το 2010, διευρύνθηκε στο -3,4% το 2012 και στο πρώτο εξάμηνο του 2013 διαμορφώνεται σε -3,2%. Είναι ενδεικτικό ότι την χρυσή περίοδο της στεγαστικής πίστης και μόνο σε ένα έτος, το 2006, οι τράπεζες έδωσαν 120.000 νέα στεγαστικά δάνεια, συνολικού ύψους 16 δισ. ευρώ.

Η ζήτηση είναι κάτι περισσότερο από ασθενής, αναφέρει στέλεχος μεγάλης τράπεζας και είναι ενδεικτικό ότι πελάτες που ξεκινούν τη διαδικασία στη συνέχεια επιλέγουν να τη διακόψουν από φόβο για τις εξελίξεις στο άμεσο μέλλον. Αιτήματα που φθάνουν στα γκισέ των τραπεζών αφορούν κυρίως αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων ή κάποιου είδους ρύθμιση εξαιτίας της αδυναμίας εξυπηρέτησης του δανείου ενώ μικρότερες τράπεζες, πριν υπαχθούν σε κάποιο από τους μεγάλους ομίλους, δεν έδωσαν ούτε ένα στεγαστικό μέσα στο εξάμηνο.

Την ίδια στιγμή προσθέτει ότι τα business plans των τραπεζών που έχουν ορίζοντα τριετίας στηρίζονται σε εκτιμήσεις βελτίωσης των μακροοικονομικών συνθηκών και αναβίωσης, κάποιας, ζήτησης, για στεγαστικά.

Του Κ. Παπαγρηγόρη – Πηγή: AxiaPlus

SHARE