Μουζάκης: Νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου η κ. Δ. Καλούδη

Σύμφωνα  με την απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου, που αναφέρεται  στο Πρακτικό της  29/01/2018 της Εταιρείας μας, η οποία τίθενται υπό την έγκριση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, αντικαταστάθηκε  το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Τενεκίδου Αμφίκλεια  του Δαμιανού  από  την  Καλούδη Δάφνη του Μάρκου.

SHARE