Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Πρόβλημα πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση για το 42%

Tο 42% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το 23% στην Ιρλανδία, το 19% στην Ιταλία και το 18% στην Ισπανία και την Πορτογαλία ανέφεραν σε σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας γπως το πλέον επείγον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Ωστόσο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανέφεραν επίσης επιδείνωση στη διαθεσιμότητα των δανείων, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν επίσης οριακή μείωση του ποσοστού απόρριψης των ΜμΕ κατά την υποβολή αίτησης για δάνειο (στο 11% από 12% προηγουμένως).

SHARE