Με 51,43% η Fairfax στην Grivalia μετά τη Δημόσια Πρόταση

Στο 51,43% ανέρχεται η συμμετοχή της Fairfax στην Grivalia μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ξεκίνησε στις 7 Αυγούστου 2017 και έληξε στις 4 Σεπτεμβρίου 2017. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 52 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, προφέροντας συνολικά 57.362 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,06% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επομένως, μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα κατέχουν συνολικά 52.077.732 Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 51,43% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Grivalia.

 

SHARE